ANNOUNCEMENT/ thông báo

Open: 24/7

Address: 267 Đề Thám Street,Dist 1,HCM 

Happy New Year 🎊 Best wish for you and your family

For orders after 11PM, please have to call us directly via hotline: 0834 336 966 (store)

or 0932 376 324 Ms Zyn (Manager)

 Thanks for your support !

Mở cửa : 24/7

Địa chỉ: 267 Đề Thám, Quận 1,HCM

Chúc mừng năm mới 🥳 chúc bạn và gia đình mọi điều tốt đẹp nhất

Với những đơn hàng sau 11 PM, hãy giúp chúng tôi gọi vào số hotline: 0834 336 966 (cửa hàng) hoặc 0932 376 324 (Ms Zyn) để được hỗ trợ chi tiết.

Cám ơn sự ủng hộ của quý khách hàng !

If you're looking for something tasty, quick, easy and cheap, this is your place !

Mireo, South West England, United Kingdom
“Fantastic fast food!”

Location

267 De Tham St, D1, HCMC

Address/Địa Chỉ

Gotcha Saigon

Open & Delivery

Giao hàng & ăn tại chỗ 7/7

11:00 Am to 11:00 PM